فهرست

پیام تبریک ریاست دانشکده دندانپزشکی بابل به مناسبت روز دانشجو

بسم الله الرحمن الرحیم مقام معظم رهبري : روز دانشجو روز مقاومت تاریخی، نماد روحیه خروشان جنبش دانشجویی و تجلی بصیرت و مظهر ایثار و استقلال و آزادی است روز دانشجو را به دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریک می گویم.

پیام تبریک ریاست دانشکده دندانپزشکی بابل به مناسبت روز دانشجو

بسم الله الرحمن الرحیم مقام معظم رهبري : روز دانشجو روز مقاومت تاریخی، نماد روحیه خروشان جنبش دانشجویی و تجلی بصیرت و مظهر ایثار و استقلال و آزادی است روز دانشجو را به دانشجویان دانشکده دندانپزشکی تبریک می گویم.