فهرست

اطفال

اهداف گروه دندانپزشکی اطفال 

معرفی بخش اطفال

طرح درس

دندانپزشكي كودكان و پيشگيري

   دندانپزشکی کودکان یکی از رشته های تخصصی است که با هدف پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی و درمان آنها مشغول فعالیت می باشد محدوده سنی فعالیت آن بر روی کودکان و نوجوانان که در حال رشد و نمو می باشند است بنابراین پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی  پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی و درمان آنها و جلوگیری از درد و عفونت، حفظ سلامتی دندانی و ظاهر زیبا اهمیت زیادی در رشد و نمو کودکان دارد.در این بخش دانشجویان در مقطع دکتری دندانپزشکی عمومی و دستیاری مشغول آموزش می باشد 

 آموزش آنها شامل واحدهای نظری و عملی می باشد. در واحدهای نظری در مقطع دکتری و دستیاری دانشجویان با  تشخیص و معاینه،رادیوگرافی، کنترل رفتاری کودکان،ترمیم دندانها،درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی، روکش های استینلس استیل، تشخیص و درمای تروماهای دندانی، بیماریهای پریودنتال در کودکان، پوسیدگی دندانی و روشهای پیشگیری از آن و ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص آشنا می شوند در واحدهای عملی قبل از کار روی بیمار بر روی دنتیک انواع تراش های دندانی را فرا می گیرند سپس با توجه به آموزش های نظری و عملی در این بخش و بخشهای دیگر درمانهای دندانپزشکی را روی بیماران و با نظارت اعضا هئیت علمی گروه انجام می دهند.

دکتر مریم قاسمپور

دانشیار،  سرپرست تخصصی دندانپزشکی اطفال     

متخصص دندانپزشکی کودکان                 

Ma_ghasemppour@yahoo.com

دکتر نیلگون پاسدار       

استادیار 

متخصص دندانپزشکی کودکان               

nilgoonpasdar@yahoo.com

دکتر میترا  طبری

استادیار  و مدیر گروه دندان پزشکی اطفال

متخصص دندانپزشکی کودکان            

mitratabari@yahoo.com

 دکتر عفت خدادادی خمسلوئی

 دانشیار

 متخصص دندانپزشکی کودکان

 drekhodadadi@yahoo.com

دکتر منیره سید

مربی 

دندانپزشک عمومی

m_seyed2000@yahoo.com

دکتر سمانه قره خانی  استادیار  متخصص دندانپزشکی کودکان  sgharekhani@gmail.com
 دکتر مهتاب حمزه  استادیار  متخصص دندانپزشکی کودکان  dr.mahtabhamzeh@yahoo.com
دکتر سپیده سرور همایون  استادیار  متخصص دندانپزشکی کودکان  epide_homayoon@yahoo.com

خانم سیده حلیمه سیدیان  (پرستار دندانپزشک ومسئول بخش ) 

 فاطمه آل ابراهیمی (پرستار دندانپزشک) 

                                              تلفن:    32291408          داخلی:113

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش دندانپزشكي كودكان

 

 مراجعه کننده محترم ، لفطا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملا توجه نمایید :
 

در مراجعه به اين بخش نياز به تشكيل پرونده تشخيص نيست و نوبت دهي اين بخش روزانه انجام مي گيرد.

 

1- مراجعه مستقيم به بخش

 

2- نام نويسي روزانه توسط مسئول بخش

 

3- ارجاع همراه بيمار به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينه و صدور قبض معاينه

 

4- ويزيت و معاينه توسط دستياران با نظارت و راهنمايي اساتيد

 

5- تعيين طرح درمان

 

6- تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان

 

7- تعيين نوبت انجام كار توسط مسئول بخش

 

8- مراجعه به بخش در روز مقرر

 

9- ارجاع به صندوق حسابداري و پرداخت هزينه جهت صدور قبض

 

10- مراجعه مجدد به بخش و تحويل قبض به مسئول داخلي بخش (قبض ديگر مربوط به بيماران است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)

 

11- جهت انجام درمان ممكن اسن بيش از يك جلسه نياز باشد، در صورتي كه كودك در درمان خود همكاري نكند، درمان وي لغو مي شود.
 

 

 

درمان هاي زير در بخش تخصصي و عمومي صورت مي گيرد:

 

1- درمان هاي پيشگيري (از جمله: بروساژ و فلورايد تراپي، فيشورسيلانت و پركردن يك سطحي)

 

2- انواع پركردگي دندان هاي شيري و دائمي با انواع مواد

 

3- درمان پالپ و ريشه دندانهاي شيري ، دندانهاي دائمي با آپكس باز

 

4- كشيدن كليه دندانهاي شيري

 

5- كنترل فضاي دندانهاي از بين رفته با استفاده از پلاك فضانگهدار

 

6- كنترل فضا با استريپ هاي قدامي و space super vision

 

7- درمان كمبود فضاي دندان ها و پيشگيري از ارتودنسي و انواع فضانگهدارنده ها در بخش

 

8- درمان موارد تروما و ضربات وارده به دندان ها و ثابت كردن آنها در بخش تخصصي

 

9- كشيدن دندان هاي دائمي منتخب (در بخش تخصصي)

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود