فهرست

رادیولوژی

 
 

معرفی بخش رادیولوژی :

 طرح درس

گروه آموزشي راديولوژي فك و دهان و صورت

 رشته تخصصی رادیولوژی دهان فک و صورت یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی می باشد. با توجه به اهمیت علوم تصویر برداری در تشخیص و درمان رشته رادیولوژی دهان فک و صورت به منظور آموزش، پژوهش و خدمات درمانی در دانشکده دندانپزشکی بابل تاسیس شده است. مشخصه این رشته در آموزش دانشجویان دوره دندانپزشکی، رشته های وابسته همچنین دروس بین بخشی رشته های تخصصی دندانپزشکی و تربیت دستیاران رشته رادیولوژی دهان فک و صورت می باشد.در حال حاضر بخش رادیولوژی دهان فک و صورت دارای 5 کابین رادیوگرافی داخل دهانی و دو کابین رادیوگرافی خارج دهانی می باشد کلیه رادیوگرافی های خارج دهانی اعم از پانورامیک، سفالومتری طرفی، توموگرافی و .... در بخش صورت می پذیرد.در حال حاضر گروه دارای 4 عضو هیات علمی تمام وقت می باشد که شامل یک استادیار رسمی و دو استادیار طرحی(ضریب ( k می باشد.. باتوجه به بازدید های صورت گرفته از امکانات بخش که تجهیزاتی از قبیل  دستگاههای پانورامیک، سفالومتری، توموگرافی، رادیوگرافیهای جمجمه، داخل دهانی، تصویربرداری دیجیتالی داخل و خارج دهانی می باشد از سال1388  اقدام به پذیرش دستیار تخصصی رادیولوژی دهان، فک و صورت نموده است.

دكتر سینا حقانی فر          

دانشیار 

 مدیر گروه       

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

S.Haghanifar@mubabol.ac.ir

دكتر احسان موعودی      

  دانشیارسرپرست گروه تخصصی

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

 E.MOUDI@mubabol.ac.ir

دکتر فریدا عابسی          

          استادیار                      

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

   f_Abesi@yahoo.com

دکترحکیمه قربانی      

          استادیار                      

متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت           

H.Ghorbani@mubabol.ac.ir

 دکترمریم جوهری
 استادیار  متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت 
 
 دکتر گلوریا سرمدی  استادیار  متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت   

خانم  خدیجه فلاح محمدی   ) کاردان رادیولوژی و مسئول بخش)

خانم فرشته طالبی  )           کاردان رادیولوژی (  

خانم لیلا نادعلی زاده  )        کاردان رادیولوژی  (

                                                                                   داخلی 126

 

مراحل پذيرش بيمار در بخش راديولوژي

 

مراجعه کننده محترم لطفا جهت تسهیل در امور درمان فرد به موارد زیر کاملاً توجه نمایید.
 

 

1.       ارائه فرم ارجاع از بخش هاي ديگر جهت گرفتن عكس هاي راديولوژي الزامي است.

 

2.       گرفتن عكس هاي مطب هاي خصوصي جزو برنامه صبح راديولوژي نمي باشد.

 

3.       ارجاع بيمار به صندوق حسابداري بر اساس نوع عكس

 

4.       مراجعه بيمار به صندوق حسابداري با پرداخت هزينه و دريافت قبض

 

5.       ارائه قبض به مسئول داخلي بخش (قبض ديگرمربوط به بيماران است در حفظ و نگهداري آن كوشا باشيد)

 

6.       قراردادن بيمار در ليست نوبت جهت گرفتن عكس بر اساس اولويت حضور

 

7.       گرفتن عكس توسط پرسنل بخش توسط دانشجويان (در صورت حضور)

 

8.       چك عكس ها توسط مسئولين

 

9.       انتظار جهت ظهور فيلم (ممكن است ظهور فيلم 30-20 دقيقه طول بكشد) در اين مدت بيمار بايد در سالن انتظار منتظر بماند.

 

10.   تحويل عكس راديولوژي به بيمار پس از آماده شدن

  لازم به ذكر است گاهي نياز به تكرار مجدد عكس مي باشد.

خواهشمند است هنگام گرفتن عكس OPG كليه لوازم فلزي را از سروگردن خود باز نمائيد. گوشي همرا را خاموش كنيد. در مدت انجام راديوگرافي حركت نكنيد و به آموزش هاي ارائه شده با دقت گوش دهيد تا بيش از حد معطل نشويد.

 خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

.