فهرست

ترمیمی

 

        

       
   

 

 
     

    

 
       
       

                                                        

 طرح درس

معرفی بخش ترمیمی :

  اين گروه با سابقه طولاني كماكان در امر آموزش دانشجويان در مقاطع تحصيلي دكتري و دكتري تخصصی و همچنين درمان بيماران اشتغال دارد.

دانشجويان متناسب با موقعيت سطح تحصيلي به فراگيري دروس نظري و عملي پرداخته و امور درماني را زير نظر اعضاي هيأت علمي بخش انجام ميدهند.

كارهاي درماني اين بخش شامل دو قسمت ميباشد.درمانهایي كه توسط دانشجويان مقطع دكتري انجام ميگردد و شامل ترميم كليه دندانهاي خلفي و قدامي و درمانهای زیبایی ميباشد.
درمانهايي كه توسط دانشجويان تخصصي انجام خواهد گرفت، به دليل آنكه اين افراد در آينده عهده دار آموزش در ساير دانشكده هاي دندانپزشكيكشور خواهند شد، وسيعتر بوده و شامل لامينت چيني، اينله و آنله هاي چيني وطلا- ترميم ناهنجاريهاي دندان (مثل هيپوپلازي- تغيير رنگهاي دندان به علت استفاده از تتراسيكلين و ... )، بستن دياستم و به طور كلي كارهاي ريختگي چيني و طلا و ... ميباشد
.
پذيرش بيمار از طريق بخش تشخيص و انجام معاينه مجدد در بخش ترمیمی و تعيين نوبت انجام ميگردد

                         معرفی  اساتید بخش ترمیمی

دکتر همایون علاقه مند

دانشيار،مدیرگروه وسرپرست تخصصی   

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

halagheh@yahoo.com 

دکتر بهناز اسماعیلی

 استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

dr.b.esmaeili@gmail.com

دکترغزاله احمدی زنور

             استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

Gazaleh_a@yahoo.com

دکتر شقایق رضوی

               استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

razavids@gmail.com

دکتر هادی خادم مسجدی       

                مربی

دندانپزشک

 orkhadem@yahoo.com

دکتر فریبا ازوجی

استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 F_EOJI@yahoo.com

دكتر فائزه ابوالقاسم زاده

 استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 Faezeha64@yahoo.com

 دکتر فاطمه نژادنصرالله

 استادیارو مدیر گروه ترمیمی

 متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 Nezhadnasrollah@yahoo.com

دکتر الهام منصوری

 استادیار

 متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 elham_56_dnt@yahoo.com

 دکتر فرانه مختارپور
  استادیار   متخصص ترمیمی و مواد دندانی 
 

خانم بهناز حبیبی(  پرستار دندانپزشک  و مسئول بخش ( 

 

مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ترميمي

 
مراجعه کننده محترم، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملا توجه نمائید.

1.       تشكيل پرونده تشخيص

 

2.       مراجعه به بخش ترميمي جهت تعيين نوبت

 

3.       معاينه و مشاهده عكس و پرونده توسط يكي از اساتيد بخش

 

4.       تعيين نوع درمان

 

5.       تعيين تخصصي يا عمومي بودن نوع درمان

 

6.       نوبت دهي توسط مسئول داخلي بخش

 

7.       مراجعه مجدد در زمان تعيين شده

 

8.       ارجاع بيمار يا همراه به صندوق جهت پرداخت وجه مورد نظر و صدور قبض حسابداري

 

9.       مراجعه به بخش و تحويل قبض  به مسئول داخلي بخش و نشستن در نوبت درمان بر اساس اولويت مراجعه

 

10.   انجام درمان توسط دانشجوي عمومي يا تخصصي بر اساس نوع كار با نظارت استاد مربوطه

 

11.   گرفتن عكس راديولوژي حين درمان در صورت نياز

 

12.   در صورت درمان ترميمي نزديك به عصب ممكن است پس از باز شدن دندان، نياز به عصب كشي دندان توسط استاد، تشخيص داده شود.

 

13.   در اين صورت دندان بيمار پانسمان شده و جهت عصب كشي به بخش اندو ارجاع مي شود.

 

14.   معمولا درمان ترميمي يك جلسه انجام مي شود ولي در صورت نياز به جلسات درمان اضافي نوبت بعدي به بيمار داده مي شود.

 

15.   ارائه آموزش لازم به بيمار در پايان كار

 

 

 

 

خانم اشرف السادات رخت اعلا (پرستار دندانپزشکی)

                     شماره تماس                  01132291408-9داخلی 114