فهرست

برنامه مسابقات ورزشی دهه فجر - گرامیداشت سردار سلیمانی اعلام گردید.

برنامه مسابقات ورزشی دهه فجر - گرامیداشت سردار سلیمانی توسط تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه و ابلاغ گردید.

برنامه مسابقات ورزشی دهه فجر - گرامیداشت سردار سلیمانی توسط تربیت بدنی دانشگاه علوم پزشکی بابل تهیه و ابلاغ گردید. جهت اطلاع از جدول برنامه ها به لینک زیر مراجعه نمایید.

/images/dentistry2.mubabol.ac.ir/ravabet omomi/mosabeghe_10_fajr.jpg