فهرست

منابع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی ۹۷ اعلام شد

خداحافظی آزمون دستیاری با کتاب ملی

برای سومین سال پیاپی کتاب ملی از لیست منابع آزمون دستیاری خط خورد تا سرنوشت این کتاب همچنان با هاله‌ای از ابهام همراه باشد.

رییس دبیرخانه شورای آموزشدندان‌پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت روز ۱۵ مهر ۹۶ از تعیین تکلیف منبع آزمون دستیاری دندانپزشکی ۹۷ خبرداد و گفت: کتب ملی دندان‌پزشکی منبع این آزمون نخواهند بود و منبع اعلام شده در سال ۹۶ جایگزین کتب ملی می‌شود.
دکتر حسن رزمی ادامه داد: البته تغییرات جزئی در منبع سال ۹۶ ایجاد شده است و منبع درس دندان‌پزشکی کودکان که کتاب «مک دونالد ۲۰۰۹ » بود، تغییر کرده و  ویرایش جدید این کتاب مربوط به سال ۲۰۱۶ جایگزین آن شده است.
وی در خصوص امکان تغییر منبع آزمون دستیاری دندانپزشکی در سال‌های آینده گفت: مرجع و محلی که تعیین رفرنس می‌کند هیات بورد وزارت بهداشت است. به همین دلیل در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست که رویکرد هیات بوردی که سال‌های آینده در وزارت بهداشت خواهند بود نسبت به کتاب ملی چگونه هست و بالطبع در زمان مقتضی برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌شود.

دکتر رزمی افزود: اگر شرایط کتاب ملی در سال‌های آینده به نحوی باشد که شرایط رفرنس شدن را داشته باشند ممکن است خود کتاب یا فصولی از کتاب منشاء و منبع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی قرار گیرد.

تالیف مجموعه کتاب‌های مرجع دندان‌پزشکی که از آنها با عنوان کتاب ملی یاد می‌شود یکی از سیاست‌های دبیرخانه شورای آموزش دندان‌پزشکی وزارت بهداشت در دولت یازدهم بود. هدف از تالیف و انتشار این کتاب‌ها ساماندهی منابع آموزشی دوره دندان‌پزشکی عمومی و آزمون‌های دندان پزشکی بود. حدود ۶۰۰ عضو هیات علمی در تالیف این کتاب‌ها مشارکت داشتند. مدیران دبیرخانه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ تصمیم داشتند این مجموعه کتاب‌ها را به عنوان منابع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی معرفی کنند اما به دلیل مخالفت‌‌ها نتوانستند خواسته خود را عملی کنند. در سال ۹۶ چالش کتاب ملی پیش از زمان اعلام منابع آزمون در جریان بود اما با کنار رفتن دکتر سعید عسگری و انتصاب دکتر حسن رزمی به سمت رییس دبیرخانه شورای اموزش دندان‌پزشکی وزارت بهداشت، آینده کتاب ملی در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و با اعلام منابع آزمون در مهر ماه مشخص شد کتاب ملی جایی در منابع آزمون دستیاری دندان‌پزشکی سال ۹۷ نخواهد داشت.