فهرست

نحوه ورود دانشجویان به سامانه الکترونیکی نوید

راهنمای تصویری پنل دانشجو نرم افزار ویژه یادگیری الکترونیکی نوید

بدنبال اجرای بارگذاری محتوای آموزشی در سامانه آموزش مجازی نوید، راهنمای تصویری پنل دانشجو این نرم افزار، توسط معاونت زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی طراحی و در دسترس قرار گرفت. برای دسترسی بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

پنل دانشجویی نوید