فهرست

دوره بازآموزی پرو و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل و اولین استادی کلاب ایم آکادمی کمیته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل در سال 2020

زمانبندی دوره بازآموزی پرو و ایمپلنت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل و اولین استادی کلاب ایم آکادمی کمیته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل در سال 2020 ( مورخ 24 بهمن ماه 1398) در محل سازمان نظام پزشکی بابل برگزار می گردد.

دوره آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل

و اولین استادی کلاب ایم آکادمی کمیته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل در سال 2020

روز پنجشنبه مورخ 24 بهمن ماه 1398

تاریخ برگزاری

ساعت

عنوان دوره آموزشی

نام سخنران

عنوان تخصص

 

08:15 08:00

تلاوت آیاتی از قرآن مجید

-

 

روز پنجشنبه

24 بهمن

 ماه 1398

09:15 08:15

جراحی پلاستیک در درمان تحلیل لثه

سرکار خانم دکتر نیلوفر جنابیان

پریودنتیست

10:00 09:15

مدالیته های درمان Gummy Smile

جناب آقای دکتر امیرکیاکجوری

پریودنتیست

10:30 - 10:00

استراحت وپذیرایی

-

-

11:00 10:30

معرفی و پرزنت گروه علمی بین المللی ایمپلنتولوژی ایم آکادمی و مزایای عضویت

خانم م. عمرانی

-

اولین استادی کلاب کمیته دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بابل در سال 2020

سرپرست کمیته : استاد ارجمند جناب آقای دکتر بابک عموئیان

همکار سرپرست کمیته:  جناب آقای دکتر امیر کیاکجوری      

12:00 11:00

ملاحظات زیبایی در جراحی ایمپلنت

جناب آقای دکتر بابک عموئیان

پریودنتیست

13:00 12:00

ایمپلنت فوری در نواحی زیبایی

جناب آقای دکتر محمود خسروی سامانی

پریودنتیست

14:00 13:00

ملاحظات جراحی ایمپلنت در نواحی خلفی

جناب آقای دکتر صابر صادقی

پریودنتیست

اسپانسر گروه علمی بین المللی ایمپلنتولوژی ایم آکادمی و کمیته های استادی کلاب ها :                                 هلدینگ مهرآرابن         برگزار کننده :                                                                                                                                        کمیته استادی کلاب دانشکده                                                                                                                                                                              دندانپزشکی دانشگاه بابل         محل برگزاری :                                                                                                                                                نظام پزشکی بابل