فهرست

سرپرست تخصصی

سرپرست تخصصی

    نام و نام خانوادگی : دکتر سینا حقانی فر

   آخرین مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و دندان

    رتبه علمی : استاد

   گروه آموزشی : رادیولژی دهان و دندان

 پست الکترونیکی :  haghnifar@ yahoo.com