فهرست

روند فعالیتهای پژوهشی

 

روند فعاليتها در جلسه  شورای پژوهشی به قرار زيرمي باشد: 

 
طرحهای تحقیقاتی و پایان نامه ها:


طرحها و پایان نامه های  ارسال شده به مدیریت پژوهشي پس از بررسي اوليه به ترتيب تاريخ تحويل به واحد پژوهشی ، در دستوركارشوراي پژوهشي قرار مي گيرد .

ابتداطرح مورد نظر توسط مدیر پژوهشی مطرح و در مورد طرحها و پروپوزالها بحث و تبادل نظرصورت مي گيرد كه نتايج مورد توافق شورا طي نامه كتبي به اطلاع

 مجريان ودانشجویان رسانده مي شود، مسئوليت برقراري ارتباط شورا، با مجريان بر عهده كارشناس مربوطه می باشد، طرحها پس از انجام اصلاحات و پاسخ به سوالات
توسط مجريان طرحها مجدداً درشورا مطرح و درصورت تأييد اعضا مورد تصويب قرار گرفته مي شود. اين شورا هر دو هفته يكبار به طور معمول تشكيل جلسه مي دهد

 البته طبق لزوم و با توجه به شرايط، ممكن است جلسات شوراي پژوهشي هر هفته تشكيل شود. در پايان هر جلسه صورت جلسه به امضاء اعضاء رسانده مي شود سپس

 خلاصه اين صورت جلسه همراه طرحهاي مصوب به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه ارسال مي گردد.

ساير فعالیتهای جلسه پژوهشی :

علاوه بر بررسي طرحها و پایان نامه ها، مدیر پژوهشی مسائل و اخبار پژوهشي را به اطلاع اعضاء می رساند و در صورت لزوم مسائل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

همچنين درخواستها و تقاضاي دانشجويان در مورد برخي مسائل و مشكلات  مربوط به آئین نامه ها  و انجام تحقیقات آنها،  مورد بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم نسبت به اخذ تصميم

 اقدام مي گردد

دفاع از رساله :

واحد پژوهشی بعد از مراجعه دانشجو جهت گرفتن وقت دفاع فرمهایی از جمله: چک لیست، رسید و خلاصه ای از مراحل وقت دفاع را به دانشجو تحویل می دهد.در زمان دفاع،

بعد از پایان  تحقیقات و نگارش پایان نامه و مقاله مربوط به آن براساس چک لیست و تائید استاد راهنما مبنی بر اتمام این تحقیق و معرفی دو نفر به عنوان داور از سوی استاد

راهنما و هچنین امضای خود دانشجو و استاد راهنما، دانشجو با چک لیست، پایان نامه، مقاله، نامه از آموزش مبنی بر مجاز بودن دانشجو جهت دفاع از پایان نامه به واحد پژوهشی

 مراجعه می کند سپس با تعیین هئیت داوران از سوی مدیر پژوهشی و تایپ دعوت نامه مدعوین که به امضای مدیر پژوهشی می باشد و سپس در دبيرخانه ثبت شده است، يك

نسخه از پايان نامه تايپ شده به همراه دعوت نامه تحويل اساتيد محترم داور شده و رسید اخذ آن به واحد پژوهشي ارجاع می گردد.

"در ضمن اخذ رسید از داوران دعوت شده که نمی توانند در جلسه حضور داشته باشند (جهت تائید داوران مبنی بر عدم امکان حضور در جلسه ) نیز الزامی می باشد. دانشجو بر اساس

 فرم خلاصه ای از مراحل وقت دفاع در روز مشخص شده با حضور اعضا محترم داور از پایان نامه خود دفاع و آن را با ذکر سوگند و با تشریفاتی به پایان می رساند

.

تأليف و ترجمه كتب  :

هماهنگي جهت ايجاد ارتباط مؤلفان و يا مترجمان با معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت اخذ مجوز براي تأليف و ترجمه كتب.

هر سه سال یک بار چکیده ای از پایان نامه های دانشجویان دانشکده دندانپزشکی )خلاصه فارسی) جمع آوری و در یک فرمت خاص تایب شده و پس از صفحه آرایی و تکثیر

 و بعد از گرفتن موافقت چاپ از شورای انتشارات دانشگاه،چاپ و تکثیر شده و به واحدهای مختلف دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده های دندانپزشکی کل

کشور ارسال می گردد

فرصتهاي مطالعاتي :

 دريافت گزارشهاي اعضاي هيأت علمي كه از فرصتهاي مطالعاتي استفاده مينمايند و بایگانی در پرونده پژوهشی هر یک از اعضا محترم هئیت علمی دانشکده و همچنین

 راهنمایی اعضای محترم هئیت علمی وهماهنگی با معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت استفاده از تسهیلات دانشگاه مبنی بر شرکت اعضای محترم در سمینارهای

 خارجی نیز از مسئولیتهای واحد پژوهشی می باشد

كارگاههاي پژوهشي:

هر ساله در اردیبهشت ماه کارگاه پروپروزال نویسی جهت دانشجویان دانشکده دندانپزشکی برگزار و گواهی مربوطه برای هر یک از دانشجویان صادر می گردد. 

همچنین پس از بررسي نياز سنجي اعضاي هيئت علمي نسبت به برگزاري کارگاههای پژوهشی با معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه هماهنگی، اقدام لازم بعمل می آید.

خدمات ماشينی:  

 تایپ CV form اعضا محترم هیات علمی دانشکده  -تایپ مشخصات پایان نامه های دانشجویان در نرم افزار -Accessتایپ مشخصات پایان نامه و طرحهای تحقیقاتی

  و ارسال به وزارتخانه

 ساير فعاليتها :

3 نفر از اعضای محترم هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی در شورای پژوهشی دانشگاه حضور دارند که به طور معمول یکی از 3 اعضا محترم ،  مدیر پژوهشی

دانشکده می باشد.  هماهنگی و همکاری با مرکز تحقیقات مواد دندانی و لابراتوار پژوهشی دانشکده نیز بر عهده این واحد می باشد . 

 پرسنلی(کادر اداری) :

مدیریت پزوهشی دانشکده دندانپزشکی در حال حاضر زير نظر مدیر پژوهشي دانشكده سرکار خانم دکتر نیلوفر جنابیان فعاليت مينمايد

.
خانمها فاطمه گیل چینی به عنوان مسئول امور پژوهشی دانشکده و افسانه رسولی در این واحد انجام وظیفه می نماید

 

گزارش عملیاتی طرحهای مصوب پژوهشی دانشکده دندانپزشکی بابل طی سال پژوهشی گذشته(آذر 94 لغایت آذر 95)

 

 

                                                                                                                                                                                      آدرس پست الكترونيكي : dentpajooheshi@Yahoo.com
 

آدرس: بابل، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده دندانپزشکی، مدیریت پژوهشی تلفن تماس9-01112291408   داخلی 135