فهرست

پریو

 

  بخش پريودنتولوژي به امر تشخيص و درمان بيماريهاي پريودنتال مي پردازد.

از آنجا كه علت اصلي بيماريهاي پريودنتال، پلاك ميكروبي است، قسمت عمده اي از رسالت اين بخش آموزش بهداشت و روشهاي مقابله با پلاك مذكور ميباشد تا در بعد پيشگيري در سطح جامعه به اين هدف بزرگ نائل آيد. با ظهور بيماريهاي پريودنتال امر درمان نيازمندبكارگيري روشهاي مختلف جراحي ميباشد و هدف نهايي در درمانهاي پريودنتال حفظ و نگهداري دندانهاي موجود در حفره دهان است. در عين حال بازسازي انساج از دست رفته پريودنشيم نيز همواره مدنظر ميباشد.
در كنار آموزش دانشجويان دوره هاي دكتري وتحصيلات تكميلي ، آموزش دستياران تخصصي رشته پريودنتولوژي نيز به عهده اين گروه ميباشد.در بعد تحقيقات بخش پريودنتيكس با ارائه طرحهاي تحقيقاتي مختلف و بكارگيري مواد جديد سعي در پيشبرد اين رشته از دانش دندانپزشكي را دارد.علاوه بر موارد فوق الذکر در این بخش ایمپلنتهای دندانی نیز آموزش داده شده و بیماران تحت درمان ایمپلنت قرار می گیرند.


 خانم لیلا قلی پور(  پرستار دندانپزشک و مسئول بخش ) – خانم زیبا رمضانی ( مسئول کنترل عفونت -کارشناس پرستاری )  

                              شماره تماس  :01112291408                                                  داخلی:111