فهرست

مدیران گروههای آموزشی

مدیر گروههای آموزشی

گروه آموزشی مدیر گروه
پریودنتولوژی دكتر محمود خسروی  استادیار
اندودنتیکس دكتر علی سلیمانی استادیار
جراحي دهان و فک و صورت دكتر رامین فروغی استادیار
رادیولوژی دهان دكتر سینا حقانی فر دانشیار
دندانپزشكي‌كودكان دكتر میترا طبری استادیار
پروتزهای دندانی دكتر مریم السادات رضائی استادیار
پاتولوژي دكتر شیما نفرزاده استادیار
گروه‌ ارتودنسی دكتر منوچهر رحمتی کامل استادیار
دندانپزشکی ترمیمی دکتر فاطمه نژاد نصرالله استادیار
دندانپزشكي جامعه نگر دكتر محمد مهدی نقیبی سیستانی استادیار
تشخیص بیماری های دهان و دندان دکتر ندا بابایی دانشیار