فهرست

معرفی بخش پریو

مديرگروه عمومي : دكتر محمود خسروی

سرپرست تخصصي  : دکتر نیلوفر جنابیانمعرفی گروه آموزشی :

رشته درمان لثه شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش تشخیص و درمان بیماری های لثه و بافت های نگهدارنده دندانها و دهان و درمان جراحی و بازسازی لثه می باشد و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد . 
 

دانش آموختگان دکترای تخصصی در این گروه باید در انتهای دوره مهارت های زیر را کسب نمایند : 
 

1-      پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های نسوج نگهدارنده دندان ها 

2-      پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال مرتبط با سایر رشته های دندانپزشکی 

3-      پیشگیری ، تشخیص و درمان بیماری های پریودنتال مرتبط با بیماری هلی سیستمیک

4-      تشخیص و درمان بیماران نیازمند به ایمپلنت های دندانی


 

رسالت و اهداف 

1.در این بخش روند استفاده از اطلاعات علمی جهت رفع مشکلات مرتبط با لثه با استفاده از روشهای درمانی مختلف پریودنتال شامل درمانهای regenerative و resective می باشد.

2.تربیت دانش آموختگانی در دو دوره تخصصی و عمومی با داشتن توانمندیهای شناختی، مهارتی و نگرشی در زمینه درمان بیماریهای لثه ای ، جراحی های لثه و ایمپلنت مد نظر می باشد.

3.آموزش بیماران به منظور کنترل پلاک میکروبی، نحوه مسواک زدن مناسب و نخ دندان کشیدن در طی جلسات متمادی و با شاخص های کنترل پلاک صورت می گیرد.

4.توانمند سازی دانشجویان و اساتید در زمینه تازه های علمی و انجام تحقیقات کاربردی-بنیادی از طریق جستجو و نقد مقالات نیز مد نظر می باشد.


 فیلد های تحقیقاتی گروه :

بررسی روشهای موجود پیشگیری از بیماریهای پریودنتال و بهره مندی از روشهای نوین آموزشی، بهداشتی، پیشگیری از این بیماریها-مطالعات میکروبیولوژی و ایمونولوژی در رابطه با بیماریهای پریودنتال-استفاده از داروهای گیاهی در ساخت دهانشویه، خمیردندان و سایر مواد بهداشتی کمکی - مطالعه بر روي انواع مواد و درمانهای جدید بیماری های پریودنتال و مقایسه آن با روشهای متداول- مطالعه بر درمانهای انجام گرفته با استفاده از ایمپلنت دندانی.

برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای تخصصی (دوره دستیاری ) :

دروس تئوری دانشجویان دوره تخصصی در طول 6 ترم شامل کلاسهای مرور بر کتابهای مرجع مرور بر مقالات و کنفرانس های درمانی در طول هر هفته برگزار می شود در هر دوره 2 دستیار جدید به بخش اضافه می شود.

درمان هاي مختلف پريودنتال شامل درمان هاي resective و regenerative درطي اين دوره انجام مي گردد. بخش ايمپلنت به عنوان جزئي از بخش پريو در كنار اين بخش فعاليت مي كند و دانشجويان در طي دو سال آخر دوره تخصصي دوره آموزشي ايمپلنت را نيز مي گذرانند.


برنامه کلی آموزش دانشجویان دکترای عمومی (دوره عمومی ) :

دروس تئوری از ترم دوم سال چهارم شروع و در طول سه ترم تداوم پیدا میکند دانشجو موظف به انجام 6 بیمار case درمان کامل 4 بیمار درمان با کاوتیرون 2 مورد Recall در فاز نگهداری و 1 مورد جراحی های پریودنتال می باشد

نحوه آموزش به بیماران  :

از آنجا که کنترل پلاک جز جدایی ناپذیر درمانهای پریودنتال محسوب می گردد نحوه مسواک زدن مناسب و نخ کشیدن در طی جلسات متمادی و با شاخص های کنترل پلاک و استفاده از عوامل Disclosing آموزش داده می شود .

  

تماس با بخش : دانشکده دندانپزشکی،بخش پریو تلفن 32291408 -011 داخلی 111