بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر احسان موعودی

دکتر احسان موعودی

 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

دانـشـیـار و مـتـخـصـص رادیولوژی دهان ، فک و صورت 

 

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132291408
تلفن داخلی 130
فکس 01132291093
پست الکترونیکی E.MOUDI@mubabol.ac.ir