فهرست

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

هفتمین دوره انتخابات هیئت‌مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل همزمان در ۲۰۰ شهر کشور روز آدینه ۳۰ تیرماه ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.
در این انتخابات که به علت ایجاد مشکل در روند رای‌گیری الکترونیکی، اخذ #رای به صورت حضوری به انجام رسید،
                   


اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان بابل در ۶ گروه پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی، متخصصین علوم آزمایشگاهی، مامایی و لیسانسیه‌های پروانه‌دار به شرح زیر انتخاب شدند:

گروه دندان‌پزشکی:
دکتر #محمدابراهیم_حاج_آقاتبار
دکتر #موسی_حسن_پور


گروه پزشکی:
دکتر #عبدالرحیم_قلی_زاده ۲۲۳ رای
دکتر #سید_عیسی_جعفری_پور ۱۷۲ رای
دکتر #احمد_تمدنی ۱۶۹ رای
دکتر #مهرداد_نیکزاد ۱۶۷ رای
دکتر #مهرداد_کاشی_فرد ۱۶۶ رای
دکتر #علی_اصغر_درزی ۱۵۹ رای
دکتر #ایمان_جهانیان ۱۴۴ رای
دکتر #ابوالقاسم_لعلی ۱۳۷ رای
دکتر #مهتاب_زینال_زاده ۱۳۲ رای
دکتر #پیمان_بیژنی ۱۳۰ رای

گروه داروسازی:
دکتر #سید_عبدالله_صالحیان
دکتر #سیف_الرضا_شهابی

گروه متخصصین علوم آزمایشگاهی:
دکتر #علیرضا_فیروزجائی

گروه مامایی:
#ناهید_حسن_نژاد

گروه لیسانسیه‌های پروانه‌دار:
#عادل_عبدالله_زاده