فهرست

پوسیدگی های دندانی و علل های شایع آن

دکتر مختارپور استادیار دانشکده دندانپزشکی بابل از پوسیدگی های دندانی و علل های شایع آن می گوید

دکتر فرانه مختارپور متخصص ترمیم و زیبایی دندان و عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی بابل در مصاحبه با خبرنگار روابط عمومی

از پوسیدگی های دندانی و علل های شایع آن گفت،

پوسیدگی های دندانی یک بیماری مزمن عفونی و قابل سرایت است که مصرف کربوهیدرات های قابل تخمیر به شروع و پیشرفت این بیماری کمک می کند.عوامل میکروبی اصلی در این بیماری استرپتوکوک موتانس و لاکتوباسیل ها هستند. باکتری های موجود دربیوفیلم و پلاک دندانی کربوهیدرات های کوچک را برای تولید انرژی متابولیزه می کنند که اسید آلی محصول جانبی این فرآیند است. این اسید های آلی قادرند محیط دهان را اسیدی نموده و بدین ترتیب باعث انحلال مواد معدنی ساختار دندانی شامل کلسیم و فسفات و ایجاد پوسیدگی می شوند.

راه های  اصلی تشخیص پوسیدگی شامل روش های بصری در محیطی تمیز و خشک و با نور کافی وروش  رادیوگرافی است. امروزه متود های جدیدی برای تشخیص پوسیدگی معرفی شده اند مانند DIAGNODENT، Laser fluorescence و غیره که تنها به عنوان عوامل کمکی در کنار دو روش ذکر شده قابلیت استفاده را دارند.

پوسیدگی در مراحل اولیه قابلیت بازگشت و رمینرالیزاسیون را از طریق رعایت بهداشت ، رژیم غذایی مناسب و دهانشویه فلوراید دارد ولی با گسترش آن به درون عاج و تشکیل حفره تنها راه درمان برداشت پوسیدگی و قرار دادن ترمیم می باشد.