فهرست

روز پزشک گرامی باد

امروز، اول شهریور، مصادف با زادروز بوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته و همچنین تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است.