فهرست

نتایج چهل و چهارمین آزمون دستیارى دندانپزشکى

محمد حسین پور کاظمی رییس مرکز سنجش آموزش پزشکى

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکى گفت:  نتایج چهل و چهارمین آزمون دستیارى دندانپزشکى یکشنبه 22مرداد بر روى سایت سنجش پزشکى به نشانی sanjeshp.irقرار مى گیرد.

محمد حسین پور کاظمی ضمن اعلام این خبر گفت: در چهل و چهارمین آزمون دستیارى دندانپزشکى 2 هزار نفر ثبت نام کرده بودند  که هزار و 600نفر در آزمون شرکت کردند.

رییس مرکز سنجش آموزش پزشکى با بیان اینکه ظرفیت پذیرش دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای دستیاری دندانپزشکی  378 نفر می باشد، اظهار داشت: از مجموع حاضرین در این  آزمون 521 نفر مجاز به انتخاب رشته شده اند.

پور کاظمی تصریح کرد: هم زمان با اعلام نتایج اولیه و از امروز داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.irنسبت به انتخاب رشته محل مورد نظر خود اقدام نمایند.

گفتنی است: چهل و چهارمین آزمون دستیارى دندانپزشکى برگزار شد.