فهرست

برنامه های راهبردی دانشکده دندانپزشکی بابل

دانشکده تصمیم دارد با دانش و فن آوری روز دنیا در امر آموزش دانشجویان، دستیاران تخصصی؛ با استفاده از اساتید متعهد و دلسوز در علوم بالینی و علوم پایه در موارد ذیل ارائه خدمت نماید

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برنامه های راهبردی دانشکده دندانپزشکی بابل

 دانشکده تصمیم دارد با دانش و فن آوری روز دنیا در امر آموزش دانشجویان، دستیاران تخصصی؛ با استفاده از اساتید متعهد و دلسوز در علوم بالینی و علوم پایه در موارد ذیل ارائه خدمت نماید:

 

Øارتقاء سلامت دهان و دندان جامعه و ارتقاء پیشگیری دندانپزشکی و کم نمودن dmf

Øدر ارائه خدمات دندانپزشکی برای آحاد مردم جامعه مجدانه بکوشد و در این راستا ارزشهای حاکم، تکریم حقوق انسانی، احترام متقابل و صداقت را رعایت نماید

Øارتقاء آموزشی رشته های دندانپزشکی

Øتولید علم وگسترش تحقیقات در دندانپزشکی

Øافزایش توانمندی علمی و عملی اساتید، دستیاران، دانشجویان و کارکنان دانشکده و دندانپزشکان

Øایجاد نگرش اخلاق گرایانه و جامعه نگر در یک محیط حرفه ای آرام

Øارائه خدمات درمانی به روز وکار آمد متناسب با آموزش دستیاران و دانشجویان

 

چشم انداز  

 

دانشکده ای کار آمد و قابل رقابت از نظر آموزشی، پژوهشی، درمانی و تولید علم در حیطه سلامت دهان و دندان در سطح ملی و بین المللی شویم.

 

فرصت ها

 

 • انبوه زیادی از بیماران
 • قیمت پائین دندانپزشکی در دانشکده
 • گرانی قیمت در بخش خصوصی
 • بالا رفتن سطح آگاهی مردم نسبت به خدمات دندانپزشکی
 • توجه وزارت بهداشت به بالا رفتن کیفیت آموزشی و پژوهشی
 • عدم امکان ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی در منطقه شمال کشور

 

تهدیدها

 

 • نداشتن تکنولوژی روز
 • تعدد مراکز دانشگاهی در سطح استان
 • نبود پوشش بیمه ای مناسب در دندانپزشکی
 • دخالت افراد غیر حرفه ای در امور دندانپزشکی
 • محدودیت های بودجه ای

 

نقاط قوت دانشکده دندانپزشکی بابل

 

 • وجود کلیه رشته های تخصصی دندانپزشکی (10 رشته)
 • ایجاد بخش ایمپلنتهای دندانی در دانشکده
 • دندانپزشکی تحت بیهوشی جهت بیماران معلول ذهنی _حرکتی وکودکان زیر 6 سالی که با پزشک همکاری لازم را ندارند؛ که خدمتی منحصر به فرد می باشد.
 • وجود 2 مرکز تحقیققات مواد دندانی و سلامت دهان
 • ایجاد پایگاه سلامت دانش آموزی
 • وجود مرکز لیزر درمانی در دانشکده
 • وجود مجله انگلیسی زبان در دانشکده دندانپزشکی  Caspian   journal   of dental   research          
 • وجود لابراتوار مجهز جهت تحقیقات مواد دندانی
 • وجود لابراتوار پاتو لوژی مجهز در دانشکده
 • وجود نیروهای متخصص مجرب و جوان در دانشکده
 • همکاری استاد خارج از کشور دربخش جراحی فک وصورت از دانشکده دندانپزشکی آخن آلمان
 • وجود محیط کاری آرام برای اعضای محترم هئیت علمی و دانشجویان وکارکنان
 • وجود دانشجویان با استعداد درخشان
 • موقعیت مکانی مناسب دانشکده  جهت بیماران

 

نقاط ضعف

 

 • کمبود وسایل و تجهیزات به روز
 • کمبود نیروهای تخصصی (کارکنان) متناسب با نیاز های تخصصی دانشکده
 • نداشتن چارت سازمانی متناسب با دانشکده تخصصی دندانپزشکی
 • ناکافی بودن بودجه تجهیزاتی ،آموزشی وپژوهشی
 • یکسان نبودن سطح علمی دانشجویان پذیرفته شده

 

اهداف کلی

 

 1. ارتقاء آموزشی درکلیه سطوح رشته های دندانپزشکی اعم از عمومی و تخصصی
 2. تولید علم گسترش تحقیقات در دندانپزشکی
 3. کیفی نمودن طرح های تحقیقاتی و چاپ مقالات کیفی
 4. کیفی نمودن طرح های مرکزتحقیقات مواد دندانی
 5. ارتقاء توانمندهای علمی وعملی اساتید، دانشجویان وکارکنان
 6. ایجاد نگرش اخلاق گرایانه وجامعه نگر در یک محیط آرام
 7. ارائه خدمات درمانی به روز متناسب با آموزش دستیاران و دانشجویان
 8. ارائه سلامت دهان و دندان جامعه

 

مطالب فوق را در لینک ذیل قابل دسترس است

برنامه راهبردی دانشکده دندانپزشکی در سال99