فهرست

دکتر سورنا وهبی از مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان دانشکده دندانپزشکی بابل بازدید کرد

دکتر سورنا وهبی عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران از مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان دانشگاه علوم پزشکی بابل بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی، دکتر وهبی، روز دوشنبه 18 آذر ماه از مرکز تحقیقات سلامت و بهداشت دهان این مرکز بازدید نمودند. 

جلسه دکتر وهبی


در جلسه ای که با حضور دکتر احسان موعودی رییس دانشکده، دکتر محمود خسروی رئیس کمیته تحقیقات سلامت و بهداشت دهان و دکتر همایون علاقه مند رئیس کمیته تحقیقات مواد دندانی تشکیل شد ، امکانات و تجهیزات و مباحث آموزشی لازم جهت صلاحیت پذیرش دانشجوی مقطع دکتری تخصصی پژوهش محور (PHD ) رشته سلامت دهان در دانشکده مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر مینا مطلب نژاد، دکتر نیلوفر جنابیان، دکتر مریم قاسمپور، دکتر صفورا سیفی، دکتر مهدی نقیبی و دکتر علی سیدمجیدی از دیگر اعضا کمیته تحقیقات سلامت و بهداشت دهان می باشند.