فهرست

استاد دانشکده دندانپزشکی بابل پژوهشگر نمونه استان شد

در بیستمین دوره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری و آیین تجلیل از پژوهش گران برتر استان مازندران که در دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار گردید؛ دکتر سینا حقانی فر متخصص رادیولوژی فک و صورت و استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان پژوهشگر برتر استان در حیطه بالینی گروه علوم پزشکی منتخب و مورد تقدیر قرار گرفت.

دکتر سینا حقانی فر- هفته پژوهش 98

سینا حقانی فر هفته پژوهش 98