فهرست

روز جهانی رادیولوژی در دانشکده دندانپزشکی بابل

صبح امروز شنبه، 18 آبان، دکتر احسان موعودی ریاست محترم دانشکده، ضمن حضور در بین اساتید، دستیاران و همکاران بخش رادیولوژی،  17 آبان ماه مصادف با 8 نوامبر، روز جهانی رادیولوژی را  تبریک گفتند. دکتر موعودی فرصت را غنیمت شمرده از دقت و تعهد در کار و اهتمام کلیه اعضاء بخش بر انجام امور بیماران، تشکر کردند.

بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی با حضور دکتر حقانی فر استاد تمام رادیولوژی دندان، دکتر موعودی و خانم دکتر عابسی دانشیار گروه رادیولوژی دندان، ضمن تربیت دستیاران با مرتبه علمی بالا، از بخشهای پیشرو در انجام طرح تکریم ارباب رجوع می باشد.