فهرست

کارگاه آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی معتبر

عنوان: کارگاه آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی معتبر

مدرس: جناب اقای دکتر پیام کبیری

تاریخ برگزاری: چهارشنبه 3 مهرماه 1398

مکان: سالن سمینار ساختمان اموزشی دانشکده

 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی: 
کارگاه آشنایی با دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و آشنایی با مجلات دندانپزشکی  با تدریس جناب آقای دکتر پیام کبیری رییس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه 3 مهرماه از ساعت 10و نیم  لغایت 12 و نیم در اتاق سمینار ساختمان آموزشی دانشکده برگزار می گردد.