فهرست

آشنایی با انواع کپسول های آتش نشانی و نحوه اطفاء حریق ویژه کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل

آشنایی با انواع کپسول های آتش نشانی و نحوه اطفاء حریق

ویژه کارکنان دانشکده دندانپزشکی بابل

مدرس:آقای علی میرزاگلپور

تاریخ: 16و 17 تیر ماه 98

کلاس آموزشی" آشنایی با انواع کپسول های آتش نشانی و نحوه اطفاء حریق " در دانشکده دندانپزشکی بابل برگزار گردید. در این کلاس انواع مواد محترقه، عوامل ایجاد آتش سوزی، نحوه مقابله و اطفاء حریق (متناسب با نوع مواد بوجود آورنده آتش) مورد بررسی قرار گرفت. آقای میرزاگلپور همچنین در باره عوامل موثر بر گسترش آتش، نحوه پیشگیری از آن با توجه به رعایت  نکات ایمنی لازم، بطور مبسوط توضیح دادند. این آتش نشان باسابقه، انواع کپسولها و نحوه کار با آنها را در محوطه دانشکده نیز بصورت عملی آموزش دادند.

این کلاس در دو روز متوالی 16 و 17 تیر (یکشنبه و دوشنبه)  ویژه بانوان و آقایان برگزار شد.