فهرست

نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه معلولین در شمال کشور

درمانگاه تخصصی دندان‌پزشکی معلولان بابل جواب‌گوی همه نیازمندی‌های شمال کشور است

نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه معلولین در شمال کشور

نخستین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی تحت بیهوشی شمال کشور بوده که توسط دانشکده دندانپزشکی بابل راه اندازی و در بیمارستان روحانی بابل در حال فعالیت است

این مرکز به بیماران معلول به ویژه بیماران هندیکت، بیماران زیرپوشش سازمان بهزیستی و ناتوان ذهنی جسمی که برای انجام خدمات درمان دهان و دندان نیاز به بیهوشی سطحی و عمیق دارند، خدمات می‌دهد.

 این مرکز پنجمین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیهوشی دندان پزشکی معلولان کشور است و قادر به ارائه خدمات به همه گروه‌های سنی مختلف بوده و جوابگوی نیازمندی‌های مردم شمال کشور است.

 این درمانگاه دارای تجهیزاتی همچون دو دستگاه یونیت، مواد اولیه، امکانات مانیتوری، دستگاه الکتروشک، ماشین بیهوشی و دیگر تجهیزات مورد نیاز است. و تعداد پذیرش بیمار در این درمانگاه بر حسب نوع درمان ارائه می‌شود.