فهرست

اهم فعالیتهای پژوهشی

مهمترین فعالیتهای این واحد موارد ذیل می باشد:

تصويب پروپوزال های پايان نامه های دانشجويي و دستياری و طرحهای تحقيقاتي

 مدیریت پژوهشی دانشکده عهده دار ثبت پایان نامه های دانشجویان دندانپزشکی می باشد که دانشجویان از ترم 9دارای واحدی به نام رساله 1 می باشند به ترتیب ترم ها (رساله 1 و 2 و 3 و 4) تا ترم آخر که از رساله دکترای حرفه ای خود دفاع می کنند. هر دانشجوی دندانپزشکی ترم 8 موظف است استاد راهنما و موضوع پایان نامه خود را انتخاب، مقالات مربوط به موضوع پایان نامه خود را یافته و در قالب طرح تحقیقاتی و پروپوزال، پایان نامه خود را طبق نمونه فرم ارائه شده از سوی واحد پژوهشی دانشکده بنویسد و در جلسه داخل بخشی دفاع و سپس جهت تصویب به واحد پژوهشی دانشکده ارائه، تا مجاز به انتخاب رساله 1 در ترم 9 باشد. در ضمن دانشجویان دستیاری دندانپزشکی نیز موظفند جهت ارائه ، تحویل و ثبت پروپوزال پایان نامه، تا آخر ترم دوم، طبق آئین نامه اقدام نمایند .

این واحد با تشكيل کارگاههای پروپوزال نویسی براي دانشجويان و ارائه توضيحات اوليه در مورد :

 1- نحوه تكميل پروپوزال پايان نامه،

2- ارائه فرم های طرح تحقیقاتی یا پروپوزال به دانشجويان،

3- كنترل موضوع دانشجويان جهت تكراري نبودن موضوع پايان نامه،

4- معرفي دانشجويان به مشاورين آماري،

5- ارسال طرحهای تحقیقاتی مجریان یا  پروپوزالهاي دانشجويان به گروههای نظرسنج جهت داوری،

6- پيگيريهاي لازم جهت عودت طرحها و پروپوزالها به مدیریت پژوهشي،

7- هماهنگی و تحویل فرمها (1- فرم تعیین داوران، 2- فرم صورت جلسه 3- فرم تعیین داوران جلسه داخل گروهی )

8- تعیین داوران از سوی مدیر پژوهشی برای تشکیل جلسات داخل گروهی دفاع از پروپوزال دانشجو یا دفاع مجری طرح از طرح خویش یا در روند ثبت رساله دانشجو

دانشجو بعد از دعوت داوران، تاریخ و ساعت مشخص شده را به واحد پژوهشی اعلام تا این واحد بتواند جلسات داخل گروهی دیگر دانشجویان را هماهنگی نماید.مقالات جستجو شده و فرم صورت جلسه به نماینده پژوهشی در جلسه داخل گروهی ارائه شده، تا موارد و اشکالات وارده به طرح یا پروپوزال را در فرم مربوطه وارد نماید تا بدینوسیله مجری طرح یا دانشجو، بعد از  تصحیح آن  به واحد پژوهشی دانشکده ارسال نماید.  بعد از تصحیح اشکالات وارده از جلسه داخل گروهی، صورت جلسه به اضافه فرم انتخاب داوران با امضا ء هر یک از اعضاء شرکت کننده به همراه پروپوزال یا فرم طرح تحقیقاتی و رفرنس ها (مقالات جستجو شده) به واحد پژوهشی تحویل داده می شود تا واحد پژوهشی دانشکده با توجه به جدول زمانبندی جلسات (و یا جلسات فوق برنامه در صورت ازدیاد تعداد طرح ها یا پروپوزالها با هماهنگی این واحد با اعضا محترم شورای  پژوهشی در روزهای قبل از جلسات با حضور اعضای محترم شورا، جلسات را برگزار می نماید تشكيل شوراي پژوهشي و آماده سازي طرحها جهت ارائه در شوراي مذكور به ترتیب زمان ارائه از طرف دانشجو یا مجری طرح، اعلام نظر شورا به صورت كتبي به مجريان، پيگيريها جهت انجام اصلاحات مورد نظر شورا، بررسي و كارشناسي اصلاحات انجام شده و آماده سازي طرحها جهت ارائه مجدد در شورا (در صورت لزوم)، ارسال به داوران در صورت درخواست شورا (استاد مشاور در صورت وجود) انجام مكاتبات لازم و ارسال طرحهاي مصوب به معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه بر عهده مدیریت پژوهشی می باشد.در صورت تصویب پایان نامه، شماره و تاریخ ثبت مشخص و بعد از ثبت در دفتر پژوهشی با ابلاغ به استاد راهنما، استاد مشاور(در صورت وجود)، دانشجو، آموزش دانشکده و...... ارسال می گردد.پاسخگويي و راهنمايي و ارائه راهكارها براي حل مشكلات حين اجرای پايان نامه از وظایف دیگر این واحد می باشد.

شورای پژوهشی دانشکده:

از آنجائيكه بررسي طرحهاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي و پایان نامه های دانشجویان دندانپزشکی و دستیاران تخصصی دانشكده نياز به تخصصهاي مختلف دندانپزشكي دارد شوراي پژوهشي دانشكده جهت اين امر مهم تشكيل می شود . اين شورامتشكل از13 نفراز اعضاي محترم هيات علمي با رتبه هاي علمي متفاوت و فعال در امر پژوهشي مي باشد . علاوه برآن ریاست محترم دانشکده و معاون محترم آموزشی دانشکده نیز حضور دارند . مدیر پژوهشی، ریاست جلسه را برعهده دارد و يك نفر متخصص آمارويك كارشناس امورپژوهشي در اين جلسات حضور دارند .