فهرست

اطفال

 

دندانپزشكي كودكان و پيشگيري

   دندانپزشکی کودکان یکی از رشته های تخصصی است که با هدف پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی و درمان آنها مشغول فعالیت می باشد محدوده سنی فعالیت آن بر روی کودکان و نوجوانان که در حال رشد و نمو می باشند است بنابراین پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی  پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی و درمان آنها و جلوگیری از درد و عفونت، حفظ سلامتی دندانی و ظاهر زیبا اهمیت زیادی در رشد و نمو کودکان دارد.در این بخش دانشجویان در مقطع دکتری دندانپزشکی عمومی و دستیاری مشغول آموزش می باشد 

 آموزش آنها شامل واحدهای نظری و عملی می باشد. در واحدهای نظری در مقطع دکتری و دستیاری دانشجویان با  تشخیص و معاینه،رادیوگرافی، کنترل رفتاری کودکان،ترمیم دندانها،درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی، روکش های استینلس استیل، تشخیص و درمای تروماهای دندانی، بیماریهای پریودنتال در کودکان، پوسیدگی دندانی و روشهای پیشگیری از آن و ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص آشنا می شوند در واحدهای عملی قبل از کار روی بیمار بر روی دنتیک انواع تراش های دندانی را فرا می گیرند سپس با توجه به آموزش های نظری و عملی در این بخش و بخشهای دیگر درمانهای دندانپزشکی را روی بیماران و با نظارت اعضا هئیت علمی گروه انجام می دهند.