فهرست

ترمیمی

 

        سرپرست تخصصی: دکتر همایون علاقمند

         مدیرگروه: غزاله احمدی زنوز                                              

 

معرفی بخش ترمیمی :

  اين گروه با سابقه طولاني كماكان در امر آموزش دانشجويان در مقاطع تحصيلي دكتري و دكتري تخصصی و همچنين درمان بيماران اشتغال دارد.

دانشجويان متناسب با موقعيت سطح تحصيلي به فراگيري دروس نظري و عملي پرداخته و امور درماني را زير نظر اعضاي هيأت علمي بخش انجام ميدهند.

كارهاي درماني اين بخش شامل دو قسمت ميباشد.درمانهایي كه توسط دانشجويان مقطع دكتري انجام ميگردد و شامل ترميم كليه دندانهاي خلفي و قدامي و درمانهای زیبایی ميباشد.
درمانهايي كه توسط دانشجويان تخصصي انجام خواهد گرفت، به دليل آنكه اين افراد در آينده عهده دار آموزش در ساير دانشكده هاي دندانپزشكيكشور خواهند شد، وسيعتر بوده و شامل لامينت چيني، اينله و آنله هاي چيني وطلا- ترميم ناهنجاريهاي دندان (مثل هيپوپلازي- تغيير رنگهاي دندان به علت استفاده از تتراسيكلين و ... )، بستن دياستم و به طور كلي كارهاي ريختگي چيني و طلا و ... ميباشد
.
پذيرش بيمار از طريق بخش تشخيص و انجام معاينه مجدد در بخش ترمیمی و تعيين نوبت انجام ميگردد

                         

 

خانم بهناز حبیبی( پرستار دندانپزشک  و مسئول بخش ) - خانم بذر افشان (پرستار دندانپزشک)

 

                     شماره تماس                  01132291408-9داخلی 114