فهرست

معرفی بخش سلامت دهان و دندانپزشکی  اجتماعی

مدیر گروه : دکتر محمد مهدی نقیبی سیستانی

معرفی گروه آموزشی :

رشته سلامت دهان و دندانپزشکی  اجتماعی شاخه ای از علم دندانپزشکی است که از سال 1384شروع بکار کرده است . حیطه اصلی فعالیت های این گروه شامل پیشگیری ، مدیریت ، آموزش و پژوهش جهت سیاست گذاری برنامه ریزی ، اجرا و پایش خدمات سلامت دهان و دندان در جامعه می باشد . 

این گروه نقش آموزش و انجام فعالیت هایی که منجر به بهبود شاخص سلامت دهان و دندان در جامعه می شوند و آشنا سازی دانشجویان با فیلد های کاری و اقشار محروم تر جامعه را بر عهده دارد. تربیت نیروهای متخصص و متعهد در مقطع دکتری که بر مدیریت سیستم های خدمات سلامت دهان و دندان ، آموزش دندانپزشکی جامعه نگر ، پژوهش و تولید شواهد علمی در دنداپزشکی و روش های رفع محدودیت ها و بی عدالتی ها در سلامت دهان و دندان جامعه احاطه داشته باشند از جمله برنامه های آموزشی این گروه می باشد.

این گروه در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری جهت دانشجویان دکترای عمومی همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد .

 

دانش آموختگان دکترای تخصصی باید در انتهای دوره مهارت های زیر را کسب نمایند:
 

1-      آشنایی با سیر تحولات سلامت دهان در دنیا و پیشرفت های اخیر آن 

2-      آشنایی با تشکیلات بهداشت و درمان کشور 

3-      آشنایی با سیاستگزاری و برنامه ریزیبهداشتی درمانی در کشور

4-      اشنایی و توانایی تجزیه و تحلیل نیازهای درمانی بهداشتی و سلامت جامعه 

5-      آشنایی با جامعه شناسی دندانپزشکی و فرهنگ های حاکم بر محیط های دندانپزشکی 

6-      آشنایی با پزشکی قانونی ، اخلاق پزشکی ، مبانی حقوق و اخلاق در دندانپزشکی

7-      توانایی بررسی امکانات مالی ، نیروی انسانی ، امکانات و تجهیزات دندانپزشکی 

8-      آشنایی  با نحوه پایش و ارزیابی برنامه های بهداشتی درمانی سلامت دندانپزشکی جامعه

برنامه كلي آموزش دانشجويان عمومي : 

فعاليت هاي اصلي آموزشي گروه به حيطه هاي پژوهشي ، تفكر انتقادي ، غربالگري ، گروه هاي هدف خاص ، ارائه خدمات پيشگيري ، آشنايي بيشتر با تفكر دندانپزشكي پيشگيري و دندانپزشكي محافظه كارانه ، دندانپزشكي مبتني بر شواهد تقسيم مي شود

 

فیلد های تحقیقاتی گروه :

شیوع عوامل مرتبط با بیماریهای دهان و دندان در استان مازندران - بررسی ارائه انواع خدمات پیشگیری و آموزش بهداشت دهان و دندان و اثر آنها بر شاخص های سلامت دهان و دندان در کیفیت زندگی اقشار مختلف جامعه-بررسی میزان موفقیت برنامه های آموزشی گروه دندانپزشکی جامعه نگر و اعمال تغییرات لازم در آن-کنترل عفونت و مواجهه شغلی با خون و مایعات بدن- بررسی دیدگاه ها و نگرش دانشجویان و اساتید در رابطه با بیماریهای دهان و دندان (دندانپزشکی مبتنی بر شواهد).

پرستار مسئول بخش : خانم حلیمه سیدیان پرستار دندانپزشک 

تماس با بخش: دانشکده دندانپزشکی تلفن 32291408-011 داخلی 150