فهرست

مراحل پذیرش بخش پریو

 

مراحل پذيرش و درمان  بيماران بخش بيماري هاي لثه

مراجعه کننده محترم لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کاملا توجه نمائید.

1- مراجعه مستقيم به بخش (با پرونده بخش تشخيص)

2- نوبت دهي جهت معاينه اوليه

3- معاینه و مشاهده عکس و پرونده توسط یکی از اساتید و رزیدنتها

4-تعیین نوع جرمگیری و جراحی لثه و ایمپلنت

5- تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان

6- نوبت دهی پرستار بخش

7- مراجعه مجدد به بخش در زمان تعیین شده

8- ارجاع به صندوق حسابداري جهت پرداخت هزينهو صدور قبض 

9- انجام درمان توسط دانشجوی عمومی یا تخصصی برا اساس نوع کار

10- ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان و طریقه صحیح مسواک زدن

11- ارجاع به صندوق حسابداري و صدور قبض انجام كار

12- آموزش لازم بعد از جراحی لثه و ایمپلنت

درمان بيمار در بخش عمومي شامل 5 الي 6 جلسه مي باشد كه بيمار هر هفته در روز و ساعت معيني كه دانشجو در بخش حضور دارد مراجعه مي كند و در صورتي كه نياز به جراحي داشته باشد پس از طي مراحل جرم گيري با هماهنگي استاد مربوطه بر اساس تخصصي يا عمومي بودن درمان آنها تعيين نوبت مي شود.

درمورد بيماراني كه مورد پذيرش قرار نمي گيرند(با توجه به اينكه پذيرش بيمار بر اساس نياز آموزشي دانشجو عمومي و تخصصي مي باشد) تاريخ مراجعه و نوع بيماري آنها و شماره تلفن آنها در دفتر مخصوصي نوشته مي شود كه در صورت نياز دانشجو با آنها تماس گرفته مي شود.

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوال نموده تا هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو نشود.

 تنظیم کننده : پرستاران بخش

لیلا قلی پور  و زیبا رمضانی