بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مینا مطلب نژاد

دکتر مینا مطلب نژاد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

استادیار و متخصص بیماری های دهان، فک و صورت

جزئیات تماس

تلفن مستقیم
تلفن داخلی 121
فکس
پست الکترونیکی mmotallebnejad@yahoo.com