بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سینا میرزایی

دکتر سینا میرزایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

اسـتـادیـار و مـتـخـصـص درمـان ریـشـه

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132291408
تلفن داخلی 130
فکس 01132291093
پست الکترونیکی S.mirzaeirad@mubabol.ac.ir