فهرست

کارگاه آموزشی ضمن خدمت دانشکده دندانپزشکی بابل

 فاطمه گیلچینی مسئول آموزش ضمن خدمت دانشکده دندانپزشکی از برگزاری کارگاه های آموزشی در تیر ماه 96 خبرداد:

 

1-کارگاه آموزشی تحت عنوان بهداشت کار (بهینه سازی مصرف انرژی ) 96/4/17 راس ساعت 9صبح
تدریس توسط آقای دکتر آرام تیرگر و آقای مهندس موسوی در کلاس شماره4 ساختمان آموزشی

2_ کارگاه آموزشی تحت عنوان بیماری های شایع فصلی ، 96/4/18 ساعت 12

تدریس توسط آقای ملک زاده کارشناس محترم معاونت بهداشتی / کلاس شماره4 ساختمان آموزشی دانشکده

3_کارگاه آموزشی تحت عنوان کمک های اولیه ، دوشنبه 96/4/26 ساعت9صبح

تدریس توسط : محمد مهدی واحدی  کارشناس محترم مرکز مدیریت حوادث فوریتهای پزشکی دانشگاه

 

این مسئول در پایان به صدور گواهی آموزشی ضمن خدمت پس از اتمام جلسات برگزاری اشاره ای کرد و شروط آن را شرکت در کارگاه ها اعلام کرد