فهرست

اعتبار دندان‌پزشکی در دولت یازدهم ۱۲۵برابر شد

رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت اقدامات صورت گرفته در طرح تحول سلامت دهان و دندان را بی سابقه دانست.

 

دکتر حمید صمدزاده یکی از شاخصه های مهم طرح تحول در نظام بهداشت را نگاه ویژه به بحث سلامت دهان و دندان بیان کرد و افزود: پیش از آغاز طرح تحول سلامت دهان و دندان، کل اعتبار اختصاص یافته به این حوزه ۲۰ میلیارد ریال بود که این اعتبار در سال ۱۳۹۵ به ۲۵۰۰ میلیارد ریال رسید.

وی بازسازی و تجهیز دو هزار و ۴۰۰ مرکز دندانپزشکی کشور و جذب هزار و سیصد دندانپزشک در طرح تحول سلامت دهان و دندان را افتخاری دیگر برای وزارت بهداشت برشمرد.

وی با بیان اینکه در طول مدت اجرای طرح، ۳۵ میلیون بار خدمت به دانش‌آموزان ارائه شده است که از این تعداد ۳۰ میلیون، خدمت وارنیش فلوراید بوده است، اظهار داشت:

این در حالی‌ست که کل خدمت وارنیش فلوراید ارائه شده تا پیش از آغاز طرح در کشور پنج میلیون خدمت است.