فهرست

دکتر حاج آقاتبار مسئول پایگاه سلامت دهان و دندان دانش آموزی دانشکده دندانپزشکی بابل

چکاپ دندانی دانش‌آموزان شهرستان بابل از خدمات شایسته دانشکده دندانپزشکی بابل در طرح تحول سلامت دهان و دندان بوده است

دکتر ابراهیم حاج آقاتبار مسئول پایگاه سلامت دهان و دندان دانش آموزی بابل از اقدامات انجام شده جهت ارایه آموزش و همچنین چکاپ‌ دندان‌های دانش‌آموزان در سال تحصیلی 95-96 خبر داد و گفت: برای هر دانش آموز شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان تشکیل شده است.

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل

دکترحاج آقاتبار درباره نحوه اجرای این طرح گفت: این طرح ازابتدای سال تحصیلی 95-94 و با همکاری اداره آموزش و پرورش در همه مدارس ابتدایی سراسر شهرستان شروع بکار نموده و دانش آموزان مدارس بابل را تحت پوشش قرار داده است.

.

به گفته وی، این طرح فعلا در مقطع ابتدایی اجرا می‌شود و هر زمان که اجرای طرح در این مقطع کامل شد،‌ هرسال یک پایه به آن اضافه می‌شود

.

این مسئول با اشاره به تشکیل شناسنامه سلامت الکترونیک دهان و دندان برای دانش آموزان در قالب اجرای این طرح،‌ افزود: قراراست همزمان با آموزش، چکاپ دندان‌های دانش آموزان نیز صورت ‌گیرد و برای هر دانش آموز شناسنامه الکترونیک سلامت دهان و دندان تشکیل شده که شامل اطلاعات وضعیت موجود دانش‌آموز است.

 

پیشگیری از پوسیدگی دندان دانش آموزان امری ضروری است

 

حاج آقاتبار با بیان این که هر کدام از دانش آموزان به ازای نیازهای درمانی برای ارائه خدمات درمانی ترمیمی،‌ کشیدن و غیره به این مرکز ارجاع داده می‌شوند ، گفت : برای هر کودک نیز برنامه استفاده از وارنیش فلوراید برای پیشگیری از پوسیدگی اجرا میگردد

.

وی ادامه داد: اجرای این امر، توسط کاردان‌های بهداشت دهان ودندان،‌ بهداشت‌کاران دهان و دندان و دندانپزشکان می باشد افزود:

در این پایگاه سلامت دهان و دندان هشت یونیت دندانپزشکی ثابت و یک یونیت سیار تدارک دیده شده که خدماتی مانند کشیدن دندان، فیشورسیلانت و ترمیم به صورت رایگان جهت همه دانش آموزان مقطع تحصیلی ابتدایی در شیفت صبح انجام می شود