فهرست

گزارش تصویری ششمین سال برگزاری غربالگری دهان

گزارش تصویری از برگزاری غربالگری دهان در سطح شهر های بابل، امیرکلا و بابلسر توسط تیم های دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل