فهرست

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور

نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور از 13شهریور تا 16شهریور در همدان برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل، نوزدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور با سخنرانی دکتر آخوندزاده (قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت) و آقای دکتر امانلو (دبیر کمیته کشوری) در دانشگاه علوم پزشکی همدان آغاز شد.

از دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۴۰ مقاله به دبیرخانه کنگره همدان ارسال شد که از این بین ۱۷ مقاله برای ارائه در همایش انتخاب شدند که ۳ مقاله به صورت سخنرانی و ۱۴ مقاله به صورت پوستر بودند.

دانشگده دندانپزشکی با ارسال 6مقاله موفق به کسب رتبه گردید

در برنامه اختتامیه خانم ها:

1-رجا اسکیان (دانشجو رشته دندانپزشکی ورودی ۹۲ بابل)  بخش  پوستر و  سخنرانی

2-مروا موعودی (دانشجو رشته دندانپزشکی ورودی ۹۲ بابل) بخش سخنرانی

3-موژان غفوری (دانشجو رشته دندانپزشکی ورودی ۹۲ بابل) بخش  پوستر

بعنوان مقالات برتر شناخته شده و مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانشکده دندانپزشکی بابل نیز ضمن تبریک این موفقیت، آرزوی توفیق بیش از پیش را برای عزیزان دانشجوی دانشگاه مسئلت مینماید.