فهرست

پیام تبریک انتصاب

دکتر ابراهیم حاجی آقاتبار معاون توسعه و منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی (ره) بابل منصوب گردید

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله روحانی(ره) بابل که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته شما  در صحنه‌های خدمت صادقانه است تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت داریم.
 دانشکده دندانپزشکی بابل