فهرست

دکتر ولی الله آرش سخنران پیش از خطبه نماز جمعه شهرستان بابل

دکتر ولی الله آرش به مناسبت روز دندانپزشک سخنران پیش از خطبه مصلی بابل بودند. در باب دندانپزشکی و نکات بهداشتی این امور اطلاعاتی را در اختیار نمازگزاران گذاشتند