فهرست

آیین افتتاح هفتمین نمایشگاه مردم شناسی

این مراسم که مصادف با میلاد سرار نور حضرت زهرا (س) بوده است همراه با آوازخوانی محلی در بخش های دانشکده  با استقبال مراجعه کننده گان و خانواده های محترمشان توام بوده و پس از آن جشن تقدیر از بانوان نمونه دانشکده توسط معاون آموزشی دانشکده دکتر زهرا سادات مدنی و دکتر نیلوفر جنابیان مدیر محترم پژوهشی دانشکده دندانپزشکی بابل در ساختمان آموزش برگزار گردید.