فهرست

کاهش جذب دانشجوی دندان‌پزشکی در سال تحصیلی۹۶

ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی در سال 95 و 96

"به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل :

بررسی مقایسه‌ای ظرفیت پذیرش رشته دندان‌پزشکی در سال۹۶ به استناد دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری

سازمان سنجش آموزش کشور مطابق روال هر ساله در نیمه مرداد نتایج اولیه کنکور و دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری را منتشر کرد.
امسال نیز مطابق روال سال‌های گذشته با رجوع به دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه علوم تجربی، ظرفیت پذیرش رشته دندان‌پزشکی سال نود و شش  را استخراج کرده و با ظرفیت پذیرش این رشته در سال‌های گذشته مقایسه کرده‌ایم.

تعداد دانشکده‌های دندان‌پزشکی
بررسی دفترچه راهنمای انتخاب رشته گروه علوم تجربی نشان می‌دهد در سال۹۶ تعداد دانشکده‌های دندان‌پزشکی، با تفکیک دانشکده‌های روزانه و پردیس خودگردان، پنجاه و چهار واحد است. سال گذشته، پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه در رشته دندان‌پزشکی دانشجو نپذیرفت، اما امسال، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز وضعیتی این چنین دارد. همچنین در میان دانشگاه‌های علوم‌پزشکی پذیرنده دانشجوی دندان‌پزشکی، نامی از دانشگاه ایران به چشم نمی‌خورد.

ظرفیت پذیرش
ظرفیتی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجموع، با احتساب ظرفیت مازاد و پردیس‌های خودگردان برای رشته دندان‌پزشکی در نظر گرفته، ۱۳۸۲ نفر است که نسبت به سال نود و پنج، صد و هفتاد و چهار نفر کاهش یافته است. همچنین ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی در پردیس خودگردان دانشکده‌های مختلف ۲۴۵ نفر است که نسبت به سال گذشته، هفتاد و نه نفر کاهش یافته است.

سهمیه برابر جنسیتی
در سال نود و شش نیز مانند دو سال گذشته، سهمیه جنسیتی در پذیرش رشته دندان‌پزشکی اعمال شد. البته در ظرفیت پذیرش دانشجوی پردیس خودگردان، سهمیه‌ جداگانه‌ای برای دختران و پسران تعریف نشده بود  و به استثناء دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش که تنها دانشجوی مرد می‌پذیرد، سهمیه زن و مرد تمام دانشکده‌های دندان‌پزشکی برابر است.

سهمیه بومی
از سال نود و چهار و به استناد قانون مجلس شورای اسلامی ۳۰درصد رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی بر حسب نیاز به استان‌ها (سهمیه بومی) اختصاص یافت که این سهمیه به شکل کد رشته جدا از سهمیه آزاد، در دفترچه انتخاب رشته درج شده بود. در سال نود و شش، ۲۳۶ دانشجو به عنوان سهمیه بومی در رشته دندان‌پزشکی جذب خواهند شد. این ظرفیت در سال گذشته ۲۶۶ نفر بود.

رکوردداران پذیرش دانشجو
مقایسه ظرفیت پذیرش دانشجوی دندان‌پزشکی در دانشکده‌های مختلف نشان می‌دهد دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان  با هشتاد و شش نفر ( چهل و دو نفر روزانه  و بیست و شش نفر خودگردان و هجده نفر بومی) بیشترین آمار پذیرش دانشجو را دارد و پس از آن، دانشکده دندان‌پزشکی مشهد با هشتاد و دو نفر (چهل و دو نفر روزانه، بیست و چهار نفر خودگردان و شانزده نفر سهمیه بومی) در رتبه دوم و دانشکده دندان‌پزشکی شیراز با  شصت و شش نفر (پنجاه و هشت نفر روزانه و هشت نفر سهمیه بومی)  در رتبه‌های بعدی هستند. کمترین میزان پذیرش دانشجو را هم دانشکده دندان‌پزشکی شهرکرد با پذیرش دوازده دانشجو و پس از آن ایلام با پذیرش بیست و دو دانشجو دارا است.

بورسیه‌ها و سهمیه‌های خاص
سال جاری، بورسیه ارتش به دوازده نفر مرد، بورسیه نیروی انتظامی به چهار نفر مرد و سهمیه سپاه پاسداران به چهار نفر مرد اختصاص پیدا کرده  که محل تحصیل همه آنان دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش تعیین شده است.

در حاشیه
- در سال تحصیلی ۹۷-۹۶، برای اولین بار یک رشته جدید در حوزه پیرادندان‌پزشکی تعریف شده است؛ تکنولوژی رادیولوژی دهان، فک و صورت، که از میان داوطلبین بومی و صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی، با انجام مصاحبه در مقطع کاردانی دانشجو می‌پذیرد. این رشته تنها در فهرست دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، با ظرفیت پانزده نفر زن و مرد در نیم‌سال دوم و روزانه، بدون تعهد واگذاری خوابگاه درج شده است.
- در سال تحصیلی جاری، دانشگاه علوم‌پزشکی شیراز، تنها دانشگاهی است که در رشته دندان‌پزشکی ظرفیت مازاد اعلام کرده است که این میزان چهار نفر است.
- دانشگاه علوم‌پزشکی ارومیه، انتقال دانشجو به استان‌های همجوار در رشته دندان‌پزشکی و همچنین پزشکی و داروسازی را ممنوع اعلام کرده است.
- دانشکده‌های دندان‌پزشکی بابل و همدان اعلام کرده‌اند تعهدی در قبال ارائه خوابگاه ندارند. همچنین دانشکده دندان‌پزشکی خرم آباد با محدودیت خوابگاه مواجه است.
- دانشکده دندان‌پزشکی بجنورد اعلام کرده است افرادی که با سهمیه سی درصد بومی در این دانشکده پذیرفته شده‌اند را برای انجام تعهدات، منحصراً در مناطق محروم استان و براساس رتبه قبولی در آزمون سراسری و نیاز معاونت بهداشتی توزیع می‌کند.

کاردانی تکنسین سلامت دهان
در سال نود و شش، از میان داوطلبین بومی، شصت و هشت نفر در رشته کاردانی تکنسین سلامت دهان، براساس سوابق تحصیلی و با انجام مصاحبه به شرح زیر در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی جذب می‌شوند:
- پانزده نفر در دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی بندرعباس، نیمسال دوم
- ده نفر مرد با بورسیه ارتش در دانشگاه علوم‌پزشکی ارتش، نیمسال دوم
- پنج نفر زن و مرد در دانشگاه علوم‌پزشکی بقیه‌الله تهران، نیمسال دوم، پذیرش از میان اعضای رسمی ناجا و وزارت دفاع با گواهی عضویت رسمی
- هجده نفر زن و مرد بومی، دانشگاه علوم‌پزشکی زاهدان، نیمسال دوم
- بیست  نفر زن و مرد، دانشگاه علوم‌پزشکی ایرانشهر، با ممنوعیت نقل و انتقال

جدول مقایسه ظرفیت پذیرش دانشجو دردانشکده‌های  دندان‌پزشکی کشور در سال۹۳ تا ۹۶

شماره نام دانشکده ظرفیت کل پذیرش نیم‌سال اول نیم‌سال دوم ظرفیت سال ۹۵ ظرفیت سال ۹۴ ظرفیت سال ۹۳
۱ اراک ۲۴ ۲۴   ۲۶ ۲۶ ۱۵
۲ اردبیل ۳۵ ۱۸ ۱۷ ۳۰ ۳۰ ۳۷
۳ ارومیه   ۱۴   ۲۶ ۱۴ ۱۵
۴ ارومیه/خودگردان ۹ ۹   ۰ ۴ ۰
۵ اصفهان ۴۲ ۴۲   ۵۸ ۴۶+۲۲ ۴۷
۶ اصفهان/خودگردان ۲۶ ۲۶   ۳۲ ۱۹ ۲۰
۷ البرز ۱۶ ۱۶   ۲۲ ۲۰+۴ ۱۵
۸ ایلام ۱۲ ۱۲   ۲۲ ۱۸+۶ ۱۵
۹ بابل ۲۴ ۲۴   ۲۶ ۳۰ ۲۵
۱۰ بابل/خودگردان ۱۵     ۱۵ ۱۴ ۱۵
۱۱ بندرعباس ۱۸ ۱۸        
۱۲ بندرعباس/خودگردان ۱۵ ۱۵   ۲۹ ۲۰+۱۰ ۲۶
۱۳ بوشهر ۱۶ ۱۶   ۲۴ ۲۰+۶ ۲۲
۱۴ بیرجند ۱۶ ۱۶   ۲۴ ۱۸+۶ ۱۵
۱۵ تبریز ۴۰ ۴۰   ۴۷ ۳۹+۱۰ ۳۳
۱۶ تبریز/خودگردان ۱۰ ۱۰   ۱۰ ۱۵ ۱۵
۱۷ تهران ۵۰ ۵۰   ۴۸ ۵۰ ۴۵
۱۸ جندی شاپور اهواز ۳۲ ۳۲   ۴۴ ۳۲+۱۲ ۴۰
۱۹ خراسان شمالی-بجنورد ۱۶ ۱۶   ۲۲ ۱۸+۶ ۱۵
۲۰ رفسنجان ۲۴ ۲۴   ۲۴ ۲۴+۶ ۲۵
۲۱ زاهدان ۱۴ ۸ ۶ ۴۸ ۲۸+۲ ۳۳
۲۲ زاهدان/ خودگردان ۱۷   ۱۷ ۱۳ ۱۱ ۱۵
۲۳ زنجان ۳۸ ۳۸   ۴۶ ۴۲+۶ ۲۰
۲۴ زنجان/ خودگردان ۱۵ ۱۵   ۱۵ ۱۲ ۱۰
۲۵ سمنان ۱۶ ۱۶   ۲۴ ۲۲+۲ ۱۵
۲۶ شهرکرد ۱۲ ۱۲   ۱۸ ۱۲+۶ ۰
۲۷ بهشتی ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۴۰ ۴۰ ۳۵
۲۸ بهشتی/ خودگردان ۱۷ ۱۰ ۷ ۱۶ ۱۹ ۲۵
۲۹ شیراز ۵۴+۴ ۵۴+۴   ۶۶ ۵۶+۱۰ ۴۰
۳۰ قزوین ۲۰ ۲۰   ۳۰ ۱۴+۱۶ ۲۰
۳۱ قم ۲۴ ۲۴   ۳۰ ۲۶+۴ ۱۷
۳۲ کاشان ۲۴ ۲۴   ۲۸ ۲۰ ۱۵
۳۳ سنندج ۲۶ ۲۶   ۳۶ ۲۶+۱۰ ۳۰
۳۴ کرمان ۲۶ ۲۶   ۳۶ ۲۰+۱۰ ۱۸
۳۵ کرمان/خودگردان ۷ ۷   ۷ ۱۱ ۱۵
۳۶ کرمانشاه ۲۴   ۲۴ ۳۲ ۱۸+۱۲ ۲۲
۳۷ کرمانشاه/خودگردان ۱۰   ۱۰   ۱۵ ۱۰
۳۸ گرگان ۲۰ ۲۰   ۳۲ ۲۰+۱۲ ۲۲
۳۹ گرگان/خودگردان ۱۷ ۱۷   ۱۵ ۱۱ ۴
۴۰ گیلان-رشت ۳۶ ۳۶   ۴۴ ۳۸+۶ ۲۴
۴۱ گیلان-بندرانزلی ۲۲   ۲۲      
۴۲ خرم آباد ۲۰ ۲۰   ۳۰ ۲۲+۸ ۱۵
۴۳ مازندران-ساری ۲۴ ۲۴   ۳۴ ۲۴+۶ ۲۰
۴۴ مازندران-ساری/خودگردان ۱۲ ۱۲        
۴۵ مشهد ۴۲ ۴۲   ۶۰ ۴۴+۱۸ ۴۰
۴۶ مشهد/خودگردان ۲۴   ۲۴ ۲۰ ۱۹ ۱۵
۴۷ همدان ۲۴ ۲۴   ۵۴ ۲۸+۲۶ ۳۰
۴۸ همدان/خودگردان ۱۶ ۱۶   ۲۴ ۱۵ ۱۰
۴۹ یاسوج ۱۶ ۱۶   ۲۴ ۱۶+۸ ۱۷
۵۰ یزد ۳۲ ۳۲   ۳۲ ۲۰+۱۲ ۲۴
۵۱ یزد/ احمدآباد مشیر ۱۶   ۱۶      
۵۲ دانشکده دندان‌پزشکی شاهد ۲۰ ۲۰   ۲۰ ۳۲ ۲۰