فهرست

اجلاس روسای دانشکده های دندانپزشکی سراسر کشور برگزار شد

سی و هفتمین اجلاس روسای دانشکده های دندانپزشکی در مرداد ماه در مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی بابل ؛ سی و هفتمین اجلاس روسای دانشکده های دندانپزشکی، یازدهم و دوازدهم مرداد ماه در مشهد برگزار شد .


در این اجلاس به مباحث مختلف از جمله معرفی آزمون جامع دندانپزشکی،افزایش اختیارات شورای آموزشی دانشکده ها،سلامت دهان و دندان پیشگیرانه، شیوه ارتقا ماژولهای آموزشی مجازی و دروس کارگاهی، بررسی راهکارهای اجرای کوریکولوم تغییر یافته وجدید، آموزش دوره دکترى عمومى دندانپزشکى ...پرداخته شد و روسای دانشکده ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.