فهرست

کلینیک دندانپزشکی ویژه معلولین

نخستین کلینیک دندانپزشکی ویژه معلولین در شمال کشور

نخستین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی تحت بیهوشی شمال کشور بوده که در بیمارستان روحانی بابل در حال فعالیت است

این مرکز به بیماران معلول به ویژه بیماران هندیکت، بیماران زیرپوشش سازمان بهزیستی و ناتوان ذهنی جسمی که برای انجام خدمات درمان دهان و دندان نیاز به بیهوشی سطحی و عمیق دارند، خدمات می‌دهد.

 این مرکز پنجمین درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی بیهوشی دندان پزشکی معلولان کشور است و قادر به ارائه خدمات به همه گروه‌های سنی مختلف بوده و جوابگوی نیازمندی‌های مردم شمال کشور است.

 این درمانگاه دارای تجهیزاتی همچون دو دستگاه یونیت، مواد اولیه، امکانات مانیتوری، دستگاه الکتروشک، ماشین بیهوشی و دیگر تجهیزات مورد نیاز است. و تعداد پذیرش بیمار در این درمانگاه بر حسب نوع درمان ارائه می‌شود.