اهداف گروه دندانپزشکی اطفال 

معرفی بخش اطفال

دندانپزشكي كودكان و پيشگيري

   دندانپزشکی کودکان یکی از رشته های تخصصی است که با هدف پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی و درمان آنها مشغول فعالیت می باشد محدوده سنی فعالیت آن بر روی کودکان و نوجوانان که در حال رشد و نمو می باشند است بنابراین پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی و فکی  پیشگیری از پوسیدگیهای دندانی و درمان آنها و جلوگیری از درد و عفونت، حفظ سلامتی دندانی و ظاهر زیبا اهمیت زیادی در رشد و نمو کودکان دارد.در این بخش دانشجویان در مقطع دکتری دندانپزشکی عمومی و دستیاری مشغول آموزش می باشد 

 آموزش آنها شامل واحدهای نظری و عملی می باشد. در واحدهای نظری در مقطع دکتری و دستیاری دانشجویان با  تشخیص و معاینه،رادیوگرافی، کنترل رفتاری کودکان،ترمیم دندانها،درمان پالپ دندانهای شیری و دائمی، روکش های استینلس استیل، تشخیص و درمای تروماهای دندانی، بیماریهای پریودنتال در کودکان، پوسیدگی دندانی و روشهای پیشگیری از آن و ملاحظات دندانپزشکی در بیماران خاص آشنا می شوند در واحدهای عملی قبل از کار روی بیمار بر روی دنتیک انواع تراش های دندانی را فرا می گیرند سپس با توجه به آموزش های نظری و عملی در این بخش و بخشهای دیگر درمانهای دندانپزشکی را روی بیماران و با نظارت اعضا هئیت علمی گروه انجام می دهند.

دکتر مریم قاسمپور

استادیار،  سرپرست تخصصی دندانپزشکی اطفال     

متخصص دندانپزشکی کودکان                 

Ma_ghasemppour@yahoo.com

دکتر نیلگون پاسدار       

استادیار 

متخصص دندانپزشکی کودکان               

nilgoonpasdar@yahoo.com

دکتر میترا  طبری

استادیار  و مدیر گروه دندان پزشکی اطفال

متخصص دندانپزشکی کودکان            

mitratabari@yahoo.com

 دکتر عفت خدادای خمسلوئی

 استادیار

 متخصص دندانپزشکی کودکان

 drekhodadadi@yahoo.com

دکتر منیره سید

مربی 

دندانپزشک عمومی

m_seyed2000@yahoo.com

دکتر سمانه قره خانی استادیار متخصص دندانپزشکی کودکان sgharekhani@gmail.com
 دکتر مهتاب حمزه استادیار متخصص دندانپزشکی کودکان dr.mahtabhamzeh@yahoo.com
دکتر سپیده سرور همایون استادیار متخصص دندانپزشکی کودکان epide_homayoon@yahoo.com

خانم سیده حلیمه سیدیان  )پرستار دندانپزشک ومسئول بخش 

 فاطمه آل ابراهیمی(پرستار دندانپزشک

                                              تلفن:    32291408          داخلی: 113

 
>