معرفی بخش ترمیمی :

  اين گروه با سابقه طولاني كماكان در امر آموزش دانشجويان در مقاطع تحصيلي دكتري و دكتري تخصصی و همچنين درمان بيماران اشتغال دارد.

دانشجويان متناسب با موقعيت سطح تحصيلي به فراگيري دروس نظري و عملي پرداخته و امور درماني را زير نظر اعضاي هيأت علمي بخش انجام ميدهند.

كارهاي درماني اين بخش شامل دو قسمت ميباشد.درمانهایي كه توسط دانشجويان مقطع دكتري انجام ميگردد و شامل ترميم كليه دندانهاي خلفي و قدامي و درمانهای زیبایی ميباشد.
درمانهايي كه توسط دانشجويان تخصصي انجام خواهد گرفت، به دليل آنكه اين افراد در آينده عهده دار آموزش در ساير دانشكده هاي دندانپزشكي كشور خواهند شد، وسيعتر بوده و شامل لامينت چيني، اينله و آنله هاي چيني وطلا- ترميم ناهنجاريهاي دندان (مثل هيپوپلازي- تغيير رنگهاي دندان به علت استفاده از تتراسيكلين و ... )، بستن دياستم و به طور كلي كارهاي ريختگي چيني و طلا و ... ميباشد
.
پذيرش بيمار از طريق بخش تشخيص و انجام معاينه مجدد در بخش ترمیمی و تعيين نوبت انجام ميگردد

                         معرفی  اساتید بخش ترمیمی

دکتر همایون علاقه مند

دانشيار،مدیرگروه وسرپرست تخصصی   

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

halagheh@yahoo.com 

دکتر بهناز اسماعیلی

 استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

dr.b.esmaeili@gmail.com

دکترغزاله احمدی زنور

             استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

Gazaleh_a@yahoo.com

دکتر شقایق رضوی

               استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی                 

razavids@gmail.com


دکتر هادی خادم مسجدی       

                مربی

دندانپزشک

 orkhadem@yahoo.com

دکتر فریبا ازوجی


استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 F_EOJI@yahoo.com


دكتر فائزه ابوالقاسم زاده

 استادیار

متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 Faezeha64@yahoo.com


 دکتر فاطمه نژادنصرالله

 استادیارو مدیر گروه ترمیمی

 متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 Nezhadnasrollah@yahoo.com

دکتر الهام منصوری

 استادیار

 متخصص ترمیمی و مواد دندانی    

 elham_56_dnt@yahoo.com

خانم بهناز حبیبی(  پرستار دندانپزشک  و مسئول بخش 

خانم اشرف السادات رخت اعلا (پرستار دندانپزشکی)

                     شماره تماس                  01132291408-9داخلی 114

 
>